Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2006
Wycieczka sylwestrowo-noworoczna 2006/2007


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
TERMIN: 30.12.2006 - 01.01.2007
MIEJSCE - część UA: Ukraina. Karpaty Wschodnie; Bieszczady Wschodnie; Góry Skolskie (Bieszczady Skolskie).
MIEJSCE - część PL: Polska. Pogórze Karpackie; Pogórze Dynowskie.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Justyna Pontek (Warszawa)
  • Paweł Pontek (Warszawa / Nowy Dwór Maz.)
  • Wojciech Sułek (Warszawa / Kielce)

TRASA WYCIECZKI - część UA:
30 grudnia: Orów (ok. 580) - dolina potoku Stynawka - Długi Garb - Ciuchowy Dział (942) - trawers: Turków (852) - trawers: Ostry Kamień (726) - dolina potoku Cerkiwny - Urycz (ok. 517) - dolina potoku Urycz - kota 681 - Kiczera (758) [na wierzchołku Kiczery nocleg w namiotach] [dystans: ok. 13,2 km, suma podejść: ok. 640 m]
31 grudnia: Kiczera (758) - [kota 686] - dolina rzeki Stryj (ok. 436) - Sopot [ok. 475] - dolina rzeki Stryj (ok. 436) - Rowiń [Rówień] - przeł pod Chaszczownia (821) - dolina potoku Czepnik - Dołhe Podbuskie [Dołhe] - dolina rzeki Stryj - dolina potoku Głęboki - przeł. 721 (Rozdroże) - Majdan [ok. 535 ] - dolina potoku Rybnik Majdański - dolina potoku Rybnik (Rybnik) [dystans: ok. 18,5 km, suma podejść: ok. 560 m]
TRASA WYCIECZKI - część PL:
31 grudnia: Krzywcza - dolina potoku Kamionka - kota 301 - kota 363 [na wierzchołku kota 363 nocleg w namiotach] [dystans: ok. 3,0 km, suma podejść: ok. 120 m]
1 stycznia: kota 363 - kota 407 - (przeł. nad Średnią) - Bukowy Garb (426) - trawers: Karczmarowa (408) [407] - kota 339 - Zagrodniszcze - kota 358 [Stojałów (376)] - Łętownia - dolina potoku Łętowienka [Łętowianka] - kota 343 - Aszczycówka - Lipowica - Winna Góra - Przemyśl (dolina rzeki San) [dystans: ok. 23,8 km, suma podejść: ok. 320 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Orów); łączny koszt około 82,03 PLN):
- 29-12-2006: Warszawa Stadion PKS (22:00) - Lwów Dw. Stryjski (ok. 10:25 CWE [pl. przyj. ok. 07:30 CWE]) [międzynarodowy autobus Warszawa - Lwów; opłata za przejazd 75,00 PLN; czas przekraczania granicy: 4:10]
- 30-12-2006: Lwów (10:35 CWE) - Stynawa Niżna (ok. 12:05 CWE) [marszrutka Lwów - Użhorod; opłata za przejazd 10,00 UAH (ok. 5,86 PLN)]
- 30-12-2006: Stynawa Niżna (ok. 13:10 CWE) - Orów (ok. 13:55 CWE) [autobus Truskawiec - Orów; opłata za przejazd 2,00 UAH (ok. 1,17 PLN)]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Przemyśl - W-wa); łączny koszt 47,00 PLN):
- 01-01-2007: Przemyśl Gł. (15:00) - Warszawa Wsch. (21:36) [poc. posp. Przemyśl Gł. - Warszawa Zach. (Solina); opłata za przejazd 47,00 PLN]
PRZEJAZDY (w trakcie trwania wycieczki; łączny koszt około 19,11 PLN):
- 31-12-2006: Rybnik (ok. 15:15 CWE) - Schodnica (ok. 15:35 CWE) [okazyjny przejazd autobusem; opłata za przejazd 3,00 UAH (ok. 1,76 PLN)]
- 31-12-2006: Schodnica (ok. 15:50 CWE) - Truskawiec (ok. 16:10 CWE) [okazyjny przejazd mikrobusem; opłata za przejazd 3,00 UAH (ok. 1,76 PLN)]
- 31-12-2006: Truskawiec (ok. 16:20 CWE) - Drohobycz (ok. 16:35 CWE) [marszrutka Truskawiec - Drohobycz; opłata za przejazd 1,25 UAH (ok. 0,73 PLN)]
- 31-12-2006: Drohobycz (ok. 16:50 CWE) - Sambor (ok. 17:35 CWE) [marszrutka Drohobycz - Chyrów (- Libuchowa); opłata za przejazd 3,50 UAH (ok. 2,05 PLN)]
- 31-12-2006: Sambor (ok. 18:25 CWE) - Mościska (ok. 19:20 CWE/19:30 CWE) - Szechynie (ok. 19:55 CWE/19:30 CWE) [marszrutka Sambor - Szechynie (kurs do Mościsk - brak pasażerów na dalszy odcinek trasy); opłata za przejazd: Sambor - Mościska 4,00 UAH (ok. 2,35 PLN), dopłata za wynajęcie marszrutki na odcinek Mościska - Szechynie 10,00 UAH (ok. 5,86 PLN)]
- 31-12-2006: Szechynie - Medyka [przekroczenie granicy UA-PL pieszo; czas przekraczania granicy: 0:12]
- 31-12-2006: Medyka (19:25) - Przemyśl (19:53) [autobus (PTT Chortycia) Medyka Gr. - Przemyśl; opłata za przejazd 1,80 PLN]
- 31-12-2006: Przemyśl (21:00) - Krzywcza (21:32) [autobus PKS Przemyśl - Dynów; opłata za przejazd 2,80 PLN]

KURSY WALUT:
- Rawa Ruska (30-12-2006): 1 USD = 5,03/5,07 UAH; 1 EUR = 6,57/6,67 UAH; 1 PLN = 1,60/1,77 UAH
- Stryj (30-12-2006): 1 USD = 5,00/5,07 UAH; 1 EUR = 6,57/6,67 UAH; 1 PLN = 1,70/1,80 UAH
- Szechynie (31-12-2006): 1 USD = 5,02/5,0? UAH; 1 EUR = 6,60/6,68 UAH; 1 PLN = 1,69/1,78 UAH
- Medyka (31-12-2006): 1 USD = 2,85/3,00 PLN; 1 EUR = 3,77/3,85 PLN
- Przemyśl (31-12-2006): 1 USD = 2,85/2,95 PLN; 1 EUR = 3,75/3,83 PLN

MAPY - część UA:
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusze: Skole (pas 52; słup 37), Turka (pas 52; słup 36)
- Reedycja Map Topograficznych WIG, arkusze: Skole, Bolechów (Bieszczady Skolskie, Karpaty Brzeżne) 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1999; Turka, Stary Sambor (Góry Turczańskie, Bieszczady Wschodnie) 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1995
- Spezialkarte der Osterreich - Ungarischen Monarchie 1:75.000, wyd. Ku.k. Militärgeographisches Institut, Wien, 1875-1915; arkusze: Skole (zone 9; kol. XXIX), Turka (zone 9; kol. XXVIII)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusz Stryj (nr 126)
- Wojskowa mapa topograficzna 1:100 000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusz Borysław (nr M-34-107; wyd. 1991)
- Mapa topograficzna Ukraińskie Karpaty 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001
- Mapa topograficzna Obwód Lwowski 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 1999
- Mapa przeglądowa Karpaty Wschodnie 1:300.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1993/4, 1998, 2001
- Mapa operacyjna 1:300 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1937; arkusz Lwów (nr ark. 86) [Reedycja Centrum Kartografii, Warszawa 2001]
MAPY - część PL:
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusz Przemyśl (pas 49; słup 35)
- Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:75.000 Pogórze Przemyskie i Góry Słonne, wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1991
- Mapa turystyczna 1:75.000 Pogórze Przemyskie, wyd. Demart Sp. z o.o., Warszawa 2006
- Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:150.000 Okolice Przemyśla, wyd. Oddział Międzyuczelniany PTTK, Warszawa 1989 (wydanie drugie poprawione)
- Mapa turystyczna 1:75.000 Pogórze Przemyskie, wyd. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Rzeszów 2002 (wydanie 1 w 1991 r.)
- Mapa topograficzna Polski 1:100.000 (wydanie turystyczne), Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1995-1996; arkusz Przemyśl (nr M-34-81/82; wydanie 1; 1995)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusz Przemyśl (nr 88)
- Mapa operacyjna 1:300 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1937; arkusz Lwów (nr ark. 86) [Reedycja Centrum Kartografii, Warszawa 2001]

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł (ze względu na ograniczoną czytelność map, niektóre nazwy mogą być podane błędnie).
Przebyte dystanse oraz sumy podejść wyznaczono w sposób przybliżony na podstawie mapy, biorąc pod uwagę faktyczny przebieg trasy w terenie, rzeczywiste wartości są najprawdopodobniej wyższe.

Oprac.: Paweł Pontek, styczeń 2007 (wersja 1).