Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2006
Wycieczka w Bieszczady Werchowyńskie


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 12.05.2006 - 14.05.2006
MIEJSCE: Ukraina. Karpaty Wschodnie; Bieszczady Wschodnie (Bieszczady Werchowyńskie).

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Szymon Kozłowski (Łódź) [14.05.2006]
  • Marcin Piotrowski (Różyca)
  • Paweł Pontek (Warszawa / Nowy Dwór Maz.)
  • Dariusz Stola (Warszawa)
  • Justyna Świdzińska (Warszawa)

TRASA WYCIECZKI:
12 maja: Skotarský [Kis szolyva, Szkotarszka, Skotarsko] - Poharci (894) [Polana, Poharzi] - Roztoka [Rosztoka] - Jasenová Kyčera (958) [Jaszenova kicsera] - trawers: kota 847 - (Nižný Studený [Seredni Studeny, Seredny Studeny, Niżny Studeny, Alsohidegpatak, Studenoje nižne]) - dolina potoku Studeny [Hideg] - Vyšni Studený [Wyszni Studeny, Wyszny Studeny, Wyżny Studeny, Felsohidegpatak, Studenoje vižne] - Równy (918) [Rywna] - kota 865 - Dolina - Gniła (984) [Cyrkowski Wierch (986)] - Uhrad (961) [Ukrad (963)] - (Lachovec) - Beskyd [Beszkid] - Perechresti (926) [Perechrstje] [na grzbiecie Perechresti nocleg w namiotach] [dystans: ok. 25 km, suma podejść: ok. 1160 m]
13 maja: Perechresti (926) [Perechrstje] - dolina potoku Lozanský [Lesazinski] - Rekyty [Rekita, Rekity, Rekettije] - Rekytská Kyčera (902) [Rekitska Kicsera] - Zelenyj Horbok (877) - kota 790 - kota 827 - kota 695 - Oblazka [Obljaska, Obłazka, Kiskelecsény] - Holatin [Holatyn, Holjatin, Tarfalu, Starojeselo] - dolina potoku Holatinka [Holyatinka] - dolina pomiędzy Kleva (1054) i Vysoka Kleva (1110) - kota 891 - Selište (978) [Selistje] - kota 1241 (Smerek) - dolina potoku Přislop [Priszlop] - Přislop [Prislop, Pereszlő, Priszlop] - kota 917 - Czarna Repa (1288) [Czorna Ripa, Czorna Repa] - Obnoga - kota 1214 [na grzbiecie Czorej Repy nocleg w namiotach] [dystans: ok. 31 km, suma podejść: ok. 1480 m]
14 maja: Perechreście - Menczył (1210) - kota 1027 - Kiczerka (1077) - Dehtowiec (1098) [Dychtowiec] - Wołosiań - kota 983 - Różanka Wyżna [Rożanka wyżna] - dolina potoku Różanka - Różanka Niżna [Rożanka niżna] - (Obicz) - Jaroszyszcze (987) - trawers: Kazanowiec (968) [Kozanowec] - (Moralowy Wierch) - Płaj (876) [Plaj] - Uhrad (865) - trawers: Kiczerka (845) - Sławsko (dolina potoku Sławka, dolina potoku Opór) [dystans: ok. 25 km, suma podejść: ok. 640 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Skotarsko); łączny koszt około 78,47 PLN):
- 11-05-2006: Warszawa Zach. PKS (20:00) - Lwów AC-8 (ok. 06:00 CWE) [międzynarodowy autobus Warszawa - Lwów; opłata za przejazd 75,00 PLN]
- 12-05-2006: Lwów (07:08 CWE) - Skotarsko (10:27 CWE) [pociąg Lwów - Mukaczewo; opłata za przejazd 5,67 UAH (ok. 3,47 PLN)]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Sławsko - W-wa); łączny koszt około 64,32 PLN):
- 14-05-2006: Sławsko (16:18 CWE) - Lwów (18:51 CWE) [międzynarodowy poc. Wiedeń - Kijów; opłata za przejazd w wagonie płackartnym 8,86 UAH (ok. 5,42 PLN)]
- 14-05-2006: Lwów (ok. 18:55 CWE) - Szechynie (ok. 20:20 CWE) [marszrutka Lwów - Szechynie; opłata za przejazd 8,00 UAH (ok. 4,90 PLN)]
- 14-05-2006: Szechynie - Medyka [przekroczenie granicy UA-PL pieszo]
- 14-05-2006: Medyka (ok. 20:30) - Przemyśl (ok. 20:40) [mikrobus Medyka Gr. - Przemyśl; opłata za przejazd 2,00 PLN]
- 14-05-2006: Przemyśl (22:00) - Warszawa (ok. 05:30) [autobus posp. Przemyśl - Warszawa; opłata za przejazd 50,00 PLN, opłata za przewóz bagażu 2,00 PLN]

KURSY WALUT:
- Warszawa (11-05-2006): 1 USD = 2,92/3,06 PLN; 1 EUR = 3,76/3,88 PLN; 1 UAH = 0,55/0,70 PLN
- Rawa Ruska (12-05-2006): 1 USD = 5,00/5,08 UAH; 1 EUR = 6,37/6,47 UAH; 1 PLN = 1,60/1,70 UAH
- Szechynie (14-05-2006): 1 USD = 5,00/5,08 UAH; 1 EUR = 6,30/6,50 UAH; 1 PLN = 1,57/1,69 UAH
- Przemyśl (14-05-2006): 1 USD = 2,98/3,10 PLN; 1 EUR = 3,82/3,90 PLN; 1 UAH = 0,57/0,66 PLN

MAPY:
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusze: Svalava [Szolyva, Swalawa] (pas 54; słup 36), Seneczów (pas 54; słup 37), Sławsko (pas 53; słup 37)
- Reedycja Map Topograficznych WIG, arkusze: Seneczów, Horinczow 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 2001; Sławsko 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1999
- Spezialkarte der Osterreich - Ungarischen Monarchie 1:75.000, wyd. Ku.k. Militärgeographisches Institut, Wien, 1875-1915; arkusze: Szolyva (zone 11; kol. XXVIII), Ökörmező (zone 11; kol. XXIX), Tuchla (zone 10; kol. XXIX)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusze: Wołowec [Volovec, Volocz, Wołowiec] (nr ark. 145), Miżgiria [Miżgirie, Miżhiria, Wołowe, Ökörmező] (164)
- Wojskowa mapa topograficzna 1:100 000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusze: Wołowec (nr M-34-119; wydanie 1992), Dołhe (nr M-34-131; wydanie 1991), Wygoda (nr M-34-120; wydanie 1991)
- Mapa topograficzna Ukraińskie Karpaty 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001
- Mapa topograficzna Obwód Lwowski (Ĺvivska Obłasť) 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 1999
- Mapa topograficzna Obwód Zakarpacki (Zakarpacka Obłasť) 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 1999
- Mapa przeglądowa Karpaty Wschodnie 1:300.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1993/4, 1998, 2001
- Mapa przeglądowa Ruś Zakarpacka 1:300.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1996

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł (ze względu na ograniczoną czytelność map, niektóre nazwy mogą być podane błędnie).

Oprac.: Paweł Pontek, maj 2006 (wersja 1).