Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2006
Wycieczka narciarska w Gorgany


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
TERMIN: 15.03.2006 - 20.03.2006
MIEJSCE: Ukraina. Karpaty Wschodnie; Gorgany.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Paweł Pontek (Warszawa / Nowy Dwór Maz.) [16.03-20.03]
  • Wojciech Sułek (Rembertów / Kielce) [15.03-20.03]
  • Justyna Świdzińska (Warszawa) [16.03-20.03]

TRASA WYCIECZKI:
15 marca
[W. Sułek]:
Worochta (ok. 735) - dolina rzeki Prut - Oseredek (916) - kota 1079 - Nimakowski Groń - Kiczera (1201) [kota 1203] - Kiczera (1248) - Pereslip - trawers: kota 1460 - Hryhoriwka (1386) [Pidberda] [pod grzbietem nocleg w namiocie]
16 marca
[W. Sułek]:
[kota 1281] - trawers: kota 1265 - kota 1202 [Bukowinka, Stajki, Staiki] - kota 1119 [Prypir, kota 1112] - Woronienka Jabł. - kota 879 [przeł. nad Woronienką] - kota 952 - kota 1005 [Jablonica (1008)] - Przeł. Tatarska (930) [Przeł. Jabłonicka, Tartarski P. (931), kota 921] - Sumarem (1040) [kota 1042, Horiszkow (1039)] - Horyszków - kota 1032 [Jaszewnik] - Niżna Pryłuka (1064) - trawers: Wyżna Prełuka (1129) - kota 1049 - Wipczyna [Wybczyna] - kota 1079 [kota 1078] - kota 1055 - kota 1098 - kota 1372 [Połonina Ryteza, kota 1378] - Połonina Bohacka - Douha (1355) [kota 1368] - Połonina Douha [w stajach pod Połoniną Douhą nocleg w letniarce]
16 marca
[P. Pontek, J. Świdzińska]:
Przeł. Tatarska (930) [Przeł. Jabłonicka, Tartarski P. (931), kota 921] - Sumarem (1040) [kota 1042, Horiszkow (1039)] - Horyszków - kota 1032 [Jaszewnik] - Niżna Pryłuka (1064) - trawers: Wyżna Prełuka (1129) - kota 1049 - Wipczyna [Wybczyna] - kota 1079 [kota 1078] - kota 1055 - kota 1098 - kota 1372 [Połonina Ryteza, kota 1378] - Połonina Bohacka - Douha (1355) [kota 1368] - Połonina Douha [w stajach pod Połoniną Douhą nocleg w letniarce] [dystans: ok. 14 km, suma podejść: ok. 920 m]
17 marca: Połonina Douha - kota 1321 [kota 1334] - Douha 1311 - Płoska (1355) [Płoskaja (1352)] - kota 1202 - kota 1081 - kota 1123 [kota 1112] - Riczki - dolina potoku Riczka [Bystrzyca Nadwórniańska] - Kłempusze [przysiółek wsi Rafajłowa] - dolina połączonych potoków Gropieniec i Durniniec (911) - Pryczół - [kota 1037] - Zhary - trawers: kota 1061 - Horszowanie [na grzbiecie nocleg w namiotach] [dystans: ok. 16 km, suma podejść: ok. 700 m]
18 marca: Horszowanie - kota 1143 - [trawers: kota 1190] - Pantyr (1225) - Rogodze Mł. - kota 1136 - Rogodze Wlk. - Przeł. Legjonów [Przełęcz Legionów] - Droga Legjonów [Droga Legionów] - dolina potoku Podčerna [P. Podczarna, Podeszurna] - dolina potoku Plajska [P. Płajska] - Na Pasece (845) - kota 1243 [na grzbiecie nocleg w domku myśliwskim] [dystans: ok. 12 km, suma podejść: ok. 760 m]
19 marca: Torgan (1403) [kota 1407] - Koniec Gorganu (1611) [Koniec Gorganów, kota 1580] - Gorgan: kota 1522, kota 1557 [kota 1551], kota 1489, kota 1581, kota 1585 [kota 1579]; - Gorganowa Skrzynia - dolina rzeki Łomnica [kota 810] - kota 780 - Na Iali (758) [Ial, Iala] - dolina potoku Pietros [Spłaj] - kota 828 - kota 844 - Pod Kaniusiakami [w dolinie potoku spływającego spod przełęczy 1363 pomiędzy szczytami Kaniusiak Wlk. [Kaniosz wełyki] i Kaniusiak Mł. [Kaniosz mały] nocleg w namiotach] [dystans: ok. 20 km, suma podejść: ok. 850 m]
20 marca: Pod Kaniusiakami - nieudana próba wejścia na Kaniusiaki - kota 844 - kota 828 - dolina potoku Pietros [Spłaj] - Na Iali (758) [Ial, Iala] - dolina rzeki Łomnica - kota 733 - kota 717 [kota 713] - Osmołoda [dystans: ok. 12 km, suma podejść: ok. 250 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wojtek Sułek) (Wa-wa - Worochta); łączny koszt około 82,14 PLN):
- 14-03-2006: Warszawa Stadion PKS (17:40) - Iwanofrankiwsk (ok. 06:55 CWE) [międzynarodowy autobus Mińsk Maz. - Kałusz; opłata za przejazd 75,00 PLN]
- 15-03-2006: Iwanofrankiwsk (07:00 CWE) - Jaremcza (ok. 08:45 CWE) [marszrutka Iwanofrankiwsk - Jaremcza; opłata za przejazd 8,00 UAH (ok. 5,19 PLN)]
- 15-03-2006: Jaremcza (ok. 09:00 CWE) - Worochta (ok. 10:00 CWE) [marszrutka Jaremcza - Worochta; opłata za przejazd 3,00 UAH (ok. 1,95 PLN)]
PRZEJAZDY (podróż TAM (Paweł Pontek, Justyna Świdzińska) (Wa-wa - Jabłonica); łączny koszt około 83,43 PLN):
- 15-03-2006: Warszawa Zach. PKS (17:10) - Iwanofrankiwsk (ok. 06:25 CWE) [międzynarodowy autobus Mińsk Maz. - Kałusz; opłata za przejazd 75,00 PLN]
- 16-03-2006: Iwanofrankiwsk (07:00 CWE) - Jaremcza (ok. 08:40 CWE) [marszrutka Iwanofrankiwsk - Jaremcza; opłata za przejazd 8,00 UAH (ok. 5,19 PLN)]
- 16-03-2006: Jaremcza (ok. 08:50 CWE) - Jabłonica [Przeł. Jabłonicka] (ok. 09:50 CWE) [autobus Kołomyja - Mukaczewo; opłata za przejazd 5,00 UAH (ok. 3,24 PLN)]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Osmołoda - W-wa); łączny koszt około 85,83 PLN):
- 20-03-2006: Osmołoda (14:00 CWE) - Kałusz (ok. 16:30 CWE) [autobus Osmołoda - Kałusz; opłata za przejazd 8,00 UAH (ok. 5,19 PLN)]
- 20-03-2006: Kałusz (17:50 CWE) - Warszawa (ok. 05:40) [międzynarodowy autobus Kałusz - Mińsk Maz.; opłata za przejazd 124,27 UAH (ok. 80,64 PLN)]

KURSY WALUT:
- Warszawa (15-03-2006): 1 USD = 3,17/3,29 PLN; 1 EUR = 3,83/3,95 PLN; 1 UAH = 0,60/0,66 PLN
- Rawa Ruska (16-03-2006): 1 USD = 5,07/5,17 UAH; 1 EUR = 6,07/6,17 UAH; 1 PLN = 1,45/1,60 UAH
- Iwanofrankiwsk (20-03-2006): 1 USD = 5,10/5,16 UAH; 1 EUR = 6,18/6,28 UAH; 1 PLN = 1,52/1,62 UAH
- Hrebenne (21-03-2006): 1 USD = 3,12/3,25 PLN; 1 EUR = 3,70/3,85 PLN; 1 UAH = 0,55/0,70 PLN

MAPY:
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusze: Żabie (pas 56; słup 39), Mikuliczyn (pas 55; słup 39), Rafajłowa (pas 55; słup 38), Porohy (pas 54; słup 38)
- Reedycja Map Topograficznych WIG, arkusze: Żabie, Jasieniów Górny 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1991, 1997; Mikuliczyn, Kuty 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1991, 2000; Rafajłowa 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1995; Porohy, Rachów 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1996
- Spezialkarte der Osterreich - Ungarischen Monarchie 1:75.000, wyd. Ku.k. Militärgeographisches Institut, Wien, 1875-1915; arkusze: Bogdan (zone 13; kol. XXXI), Körösmező und Mikuliczyn (zone 12; kol. XXXI), Brusztura (zone 12; kol. XXX), Porohy (zone 11; kol. XXX)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusze: Nadwórna (nr 165), Rachów (184), Miżgiria (164)
- Wojskowa mapa topograficzna 1:100 000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusze: Worochta (nr M-35-134; wydanie 1978), Rachów (nr M-35-133; wydanie 1978), Bytków (nr M-35-121; wydanie 1978), Miżgiria (nr M-34-132; wydanie 1977)
- Mapa topograficzna Turystyczne ścieżki Czarnohory 1:50.000, Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, Kijów 2002
- Mapa topograficzna Centralne Gorgany 1:50.000, Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, Kijów 2003
- Mapa topograficzna Ukraińskie Karpaty 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001
- Mapa topograficzna Obwód Iwanofrankiwski (Iwanofrankiwska Obłasť) 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 1999
- Mapa przeglądowa Karpaty Wschodnie 1:300.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1993/4, 1998, 2001
- Mapa przeglądowa Karpaty Ukraińskie - Czarnohora, Świdowiec, Gorgany 1:250.000, Wyd. ExpressMap, Warszawa 2003

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł (ze względu na ograniczoną czytelność map, niektóre nazwy mogą być podane błędnie).

Oprac.: Paweł Pontek, marzec 2006 (wersja 2). Wyznaczenie dystansów i sum podejść: Justyna Świdzińska.